El Forn
El Forn

El Forn del Joan situat a la mateixa població de Les Avellanes, ens ofereix tots els seus productes. Des del pa, coques de sanfaina o recapte, coques de sucre, cocs o coca de vidre, ...
I el Forn Mauri d'Ager, ens ofereix els seus productes acavats de sortir del forn, els diumenges i festius (pa, coques de sanfaina, panadons,...)


Pàgina desenvolupada per CompsaOnline S.L.